Smart Energy Green Cities arbejde vedr. Avedøre Green City

Avedøre Green City initiativet er det første praktiske energifællesskab, der er etableret i Danmark med firmaet EBO og Avedøre Fjernvarme som centrale aktører.

Her er det lykkedes European Green Cities at få en ansøgning godkendt fra EU’s Elena program, som kan finansiere en stor del af de ekstra udgifter, der skal til, via et særligt lån fra EU’s Investeringsbank.

Smart Energy Green Cities projektet, der er støttet af Energistyrelsen, har haft et særligt fokus på at udvikle Smart Energy løsninger, der med fordel kan indgå her.

Hovedresultatet har været en særlig indsats fra firmaet Solarplan til hvordan, der kan indarbejdes store solcellearealer især i Avedøre Stationsby. Dette er kombineret med en række beregninger med Enopsols særlige Smart Energy beregningsprogram, som gennemføres i Excel og som regner på såkaldte ATES anlæg med grundvandsvarme til fjernvarmen i samspil med varmepumper, og hvor der også kan bruges særlige PVT-solceller, hvor solcellerne både er strømproducerende og samtidigt giver et betydeligt solvarmebidrag. ATES står for Aquifer Thermal Energy Storage.

Disse beregninger viser både en fornuftig bruger og samfundsøkonomi for et samlet PVT solcellesystem på op til 20.000 m², der til 2.000 lejligheder kan anvendes sammen med et større ATES anlæg og centrale varmepumper, som et alternativ til den normale fjernvarmeforsyning.

Til Avedøre Landsby med ca. 90 boliger, er der sket en udredning vedrørende mulighederne for at indpasse PVT solcelleanlæg, samtidigt med at der er regnet på et ATES system med kun 2 boringer, der leverer grundvandsvarme i kombination med varmepumper.

Her er der både analyseret på et system med et centralt varmepumpeanlæg samt et system med såkaldt ”kold” fjernvarme, der sendes rundt til boligerne i uisolerede prisbillige plastrør, hvor individuelle varmepumper leverer den nødvendige opvarmning. Fordelen her er, at systemtabene bliver meget begrænsede, så der kan opnås en CO2 besparelse på i bedste fald 92% i forhold til i dag.

Principper for paneldækning på tagflader. Solarplan v. maa. Klaus Boyer Rasmussen

Avedøre Stationsby

Avedøre Landsby