Om Carbon Zero Cities

Hjemmesiden ”Carbon Zero Cities” bygger på arbejde med bæredygtig byudvikling og brug af lokal solenergi lige siden det EU-støttede projekt European Green Cities blev gennemført i 9 lande i årene 1996-2002 på initiativ af civilingeniør Peder Vejsig Pedersen i firmaet Cenergia.

Dette blev kombineret med bestyrelsesarbejde i støtteforeningen ”Foreningen Dansk Byøkologi” til det nationale Dansk Center for Byøkologi, der fungerede frem til 2005.

Det var samme år, som det med midler fra et nyt større EU-støttet projekt og Københavns Kommune lykkedes at få udviklet den CO2 neutrale tagbolig ”SOLTAG” bl.a. i samarbejde med VELUX og arkitekt maa. Martin Rubow.

Allerede i år 2000 blev der af Peder Vejsig Pedersen og chefkonsulent Jakob Klint fra Byfornyelse København lanceret den såkaldte ”Solcelleplan for Valby” med målet om 15% solcellestrøm med god arkitektonisk kvalitet i år 2025, som er nærmere beskrevet i bøgerne ”Solenergi & Byøkologi” og ”Solceller & Arkitektur”.

I 2006 blev non-profitfirmaet European Green Cities etableret, der siden har fungeret som sekretariat for den dengang nyetablerede ”Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger”, FBBB, som havde Peder Vejsig Pedersen som formand for bestyrelsen frem til 2017.

Her betød et nyt EU støttet projekt ”Green Solar Cities”, som havde fokus på Valby og Salzburg i Østrig, at indsatsen med udvikling af solcelleløsninger i en bymæssig sammenhæng kunne fortsættes frem til 2013. Også støtte fra ForskVE, PSO-programmet samt et særligt EUDP-BIPV-program og midler fra Nord Forsk betød at det var muligt med en fortsat indsats vedrørende bygningsindpassede solceller, BIPV.

Fra 2019 har Peder Vejsig Pedersen stået som koordinator af ”Smart Energy Green Cities” projektet med støtte fra Energistyrelsen, hvor CO2 besparende byudvikling er blevet udviklet i samspil med grundvandsbaseret varme og køling, ATES, og lokale solcelle og solvarmeløsninger til udvalgte byområder.

Informationer herfra er samlet på nærværende hjemmeside med særlig fokus på i første omgang Bispebjerg Hospital, Avedøre og Frederiksberg Kommune, men ganske snart også med information fra Vinge og Furesø Kommune samt fra neutrale bygninger generelt.

Her kan også refereres til FBBB databasen www.bæredygtigebygninger.dk, hvor  flere interessante byggerier med BIPV-løsninger og forskellige grader af CO2 neutralitet er præsenteret.

Et interessant eksempel her er Copenhagen International School, CIS, i Nordhavn med arkitektoniske vellykkede solceller på alle facader over stueetagen. Her blev der gennemført en ”Active House” mærkning i 2018, som førte til at byggeriet blev udvalgt som vinder af den internationale ”Active House Award”.